BRE Bank z oceną Standard & Poor’s
Copy

Kopiuj tekst

BRE Bank z oceną Standard & Poor’s

Agencja Standard & Poor's przyznała rating dla BRE Banku oraz Programu Emisji Euroobligacji. Aktualnie bank posiada ratingi dwóch agencji: S&P's i Fitch Ratings, przyznane na zlecenie, w oparciu o pełny zakres informacji.

W dniu 6 czerwca 2013 r. agencja Standard & Poor's Rating Services (S&P's) przyznała BRE Bankowi następujące oceny ratingowe:długoterminowy rating kredytowy: „BBB+"" (w skali ocen od najwyższej: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, R, SD i D; z możliwością dodania znaku ""+"" lub ""-"" dla ocen od AA do CCC w celu pokazania relatywnej pozycji w ramach głównych kategorii ratingów);krótkoterminowy rating kredytowy: „A-2"" (w skali ocen od najwyższej: A-1, A-2, A-3, B, C, R, SD i D).Perspektywa ratingu długoterminowego została oceniona jako negatywna w związku z negatywną perspektywą ratingu dominującego akcjonariusza BRE Banku SA - Commerzbanku AG.Ponadto agencja S&P's nadała rating dla Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) na poziomie ratingu banku, tj. „BBB+ / A-2"".
Jest to pierwszy rating przyznany przez S&P's na zlecenie BRE. Dotychczas bank posiadał rating „BBBpi"", oparty na publicznie dostępnych informacjach.Ocena długookresowa BRE Banku jest tylko o jeden poziom niższa od ratingu Polski i ratingu Commerzbanku („A-"").W uzasadnieniu ratingu BRE Banku, agencja S&P's poinformowała, iż odzwierciedla on „kotwicę"" „bbb-"" stosowaną dla wszystkich banków komercyjnych w Polsce oraz opinię agencji na temat m.in. adekwatnej pozycji biznesowej BRE Banku, adekwatnej pozycji kapitałowej i dochodowości oraz adekwatnej oceny ryzyka oraz płynności.Samodzielna ocena banku (stand-alone credit profile – SACP) określona została na poziomie „bbb-"". Pozytywny wpływ na rating długoterminowy banku ma potencjalne wsparcie ze strony Commerzbanku, na jakie w opinii S&P's mógłby liczyć BRE Bank jako „strategicznie ważna"" spółka zależna.Aktualnie BRE Bank posiada ratingi dwóch agencji: S&P's i Fitch Ratings przyznane na zlecenie, w oparciu o pełny zakres informacji. Rating agencji Fitch na poziomie A/F1 z pespektywą stabilną został potwierdzony 20 maja br. Ocena wiarygodności kredytowej na poziomie „A"" jest jedną z najwyższych, jakie posiadają instytucje finansowe w Polsce (dla porównania rating dla Polski wynosi „A-"").BRE Bank wypowiedział umowę ratingową z Moody's Investors Service 28 marca 2013 r. i zaprzestał przekazywania agencji danych dotyczących jego działalności i wyników finansowych. Po obniżce ratingu banku do ""Baa3/Prime-3"", dokonanej 29 kwietnia br. w następstwie obniżki ratingu Commerzbanku, zarząd BRE wyraził stanowczą dezaprobatę dla całego procesu ratingowego Moody's wobec BRE Banku, w którym to procesie od szeregu lat ignorowana jest znacząca poprawa wielu kluczowych wskaźników finansowych banku.Dodatkowo, 5 czerwca br. BRE Bank zwrócił się do Moody's z żądaniem wycofania ratingów dla banku i Programu Emisji Euroobligacji - wychodząc z założenia, że rating oparty na cząstkowych informacjach może dezinformować inwestorów.W ocenie Zarządu BRE Banku, ratingi nadane przez agencje Fitch oraz S&P's są obecnie jedynymi, opartymi o pełen zakres informacji finansowej i zarządczej źródłami oceny wiarygodności kredytowej Banku.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.