Zwyczajne walne zgromadzenie mBanku S.A. wybrało radę nadzorczą