Sprzedaż detaliczna rośnie coraz wolniej. Inflacja niższa dopiero na jesieni