Wyniki Grupy BRE Banku za I kw. 2009 r.- videokonferencja