Nowy członek zarządu ds. bankowości inwestycyjnej w BRE Banku