Polski Czerwony Krzyż partnerem społecznym 6. mBank Łódź Maratonu