Wyniki finansowe Grupy BRE Banku po III kw. 2010 – konferencja