Już siedemnaście TFI w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych