Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących- komentarz makroekonomiczny