Wyniki Grupy BRE Banku po I kwartale 2010 r.
Copy

Kopiuj tekst

Wyniki Grupy BRE Banku po I kwartale 2010 r.

115 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale, rekordowy wynik detalu. 126 tys. nowych klientów - ponad 2 tys. klientów dziennie. Coraz większa efektywność – wskaźnik Cost/Income 51,4 proc. Już wkrótce emisja akcji z prawem poboru.

BRE Bank w pierwszym kwartale 2010 r. osiągnął 115 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost o niemal 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. - To był bardzo dobry kwartał dla BRE Banku. Pierwsze trzy miesiące roku pokazały, że Grupa jest nastawiona na wzrost – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku. -
W stosunku do IV kwartału 2009 r. swoje wyniki poprawił zarówno pion bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, jak również detalicznej – dodaje prezes BRE. Wynik tej ostatniej (109 mln zł brutto) jest najwyższy w historii banku. Wynik odsetkowy w I kwartale wyniósł 391 mln zł, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 43 proc. w skali roku do 174 mln zł. To rezultat wzrostu sprzedaży pożyczek, funduszy inwestycyjnych i produktów ubezpieczeniowych.

Coraz większa efektywność

- Po przeprowadzonym w ubiegłym roku programie BREnova nasz bank stał się bardziej efektywną instytucją. Wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 51,4 proc. - poziomu wyjątkowo niskiego na tle całego sektora – mówi Mariusz Grendowicz. Na dobry wynik banku złożyły się również spadające odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek – w pierwszych trzech miesiącach 2010 r. były mniejsze o 11 proc. od zanotowanych w IV kwartale ubiegłego roku.

Klienci wybierają BRE Bank

Prezes BRE Banku twierdzi, że kierowana przez niego instytucja jest dobrze przygotowana do dalszego wzrostu. W samym tylko pierwszym kwartale 2010 roku pozyskała 126 tysięcy nowych klientów (w całym ubiegłym roku było to niemal pół miliona). – Klienci zakładają rachunki w mBanku i MultiBanku, bo chcą mieć dostęp do najbardziej wszechstronnej oferty bankowej w Polsce – mówi prezes BRE Banku. Powierzają BRE Bankowi coraz więcej oszczędności – w samym tylko pierwszym kwartale wartość depozytów detalicznych wzrosła o 1,4 mld zł.

Wkrótce emisja akcji z prawem poboru

Zgodnie z podjętą 30 marca 2010 r. przez akcjonariuszy uchwałą, BRE Bank pracuje nad ofertą publiczną akcji nowej emisji z prawem poboru. Inwestorom, może zostać zaoferowanych od 1 (jednej) do maksymalnie 20 783 617 nowych akcji. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 18 maja 2010 r. Commerzbank, największy akcjonariusz Banku (posiada ok. 69,8% kapitału zakładowego BRE Banku), zadeklarował, że zrealizuje przysługujące mu prawo poboru w całości. Prospekt emisyjny złożony został już do Komisji Nadzoru Finansowego. Bank przewiduje, że planowana oferta publiczna akcji nowej emisji zostanie zakończona do końca czerwca 2010 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Banku S.A. („Bank”) w ofercie publicznej akcji z prawem poboru. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku z prawem poboru oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie prospekt emisyjny, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowany i udostępniony na stronie internetowej Banku (www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.pl).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym materiale w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego materiału na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.

Niniejszy materiał jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (a) osób zamieszkujących poza granicami Wielkiej Brytanii lub (b) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) lub (c) podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może ona zostać zgodnie z prawem przekazana na podstawie art. 49(2) (a)-(d) ww. Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie „wskazanymi osobami” (ang. „relevant persons”)). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom lub złożone wyłącznie przez wskazane osoby. Osoba nie będąca wskazaną osobą nie może działać w oparciu o niniejszy materiał lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.