„Stabilny wzrost udziału w rynku”- Grupa BRE Banku po pierwszym półroczu 2008r.