Dalszy spadek dynamiki sprzedaży detalicznej- komentarz makroekonomiczny