Wyniki Grupy BRE Banku – podsumowanie 2008 roku
Copy

Kopiuj tekst

Wyniki Grupy BRE Banku – podsumowanie 2008 roku

W 2008r. Grupa BRE Banku wypracowała skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1,00  mld zł (857,5 mln zł netto), wobec zrealizowanego w poprzednim roku na poziomie 954,5 mln zł (710,1 mln zł netto).

„Miniony rok był z wielu względów przełomowy dla Grupy BRE Banku. Wpłynęły na to zarówno czynniki wewnętrzne, jak choćby zmiana zarządu, która już z definicji implikuje pewne przeorientowanie w strategicznych planach każdej organizacji, jak i zewnętrzne, t.j. uwarunkowania coraz trudniejszego otoczenia ekonomicznego. Jesienią cała gospodarka zderzyła się z bardzo radykalną zmianą warunków rynkowych, ze skutkami której będziemy musieli mierzyć się jeszcze przez dłuższy czas” - mówi Mariusz Grendowicz, prezes zarządu BRE Banku. „BRE zrealizował wcześniej postawione cele, ale nowe okoliczności rynkowe wymagają zmiany podejścia w prowadzeniu biznesu”- dodaje.

Zysk brutto osiągnięty w 2008 roku był wyższy od wypracowanego w poprzednim roku o 45,6 mln zł, tj. 4,8%, co związane jest zarówno z przyrostem wyniku z działalności kontynuowanej o 21,6 mln zł (wzrost o 2,6%), jak i wyniku osiągniętego z działalności zaniechanej (wzrost o 24 mln zl tj. 22%). Osiągnięto najważniejsze zakładane cele biznesowe, m. in.:

- wzrost liczby klientów korporacyjnych do 13 098 (+6,6% w stosunku do grudnia 2007 r.) oraz detalicznych do 2,5 mln (+24%) (na rynku Polskim i do 2,8 mln razem z rynkiem CZK i SLO)
- wzrost wartości kredytów udzielonych klientom korporacyjnym do
25,4 mld zł (+30,2% w stosunku do grudnia 2007 r.) oraz klientom detalicznym do
25,0 mld zł (+90,3%)

Zysk brutto samego IV kwartału wyniósł 44,9 mln zł. Najważniejsze czynniki, które negatywnie wpłynęły na ten wynik to:

Pogarszające się warunki rynkowe i płynność, ograniczające możliwości generowania dochodów.

Wzrost kosztów pozyskania środków finansujących działalność a także negatywny wpływ na wycenę instrumentów płynnościowych oraz instrumentów pochodnych.

Istotny wzrost rezerw kredytowych związany ze skutkami dekoniunktury rynkowej.

Włączenie spółek BRE Ubezpieczenia TU SA i BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. do konsolidacji metodą pełną,  co w konsekwencji spowodowało obniżenie wyniku Grupy o 40,4 mln zł w wyniku eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych.

Kontynuacja rozwoju sieci placówek detalicznych oraz korporacyjnych a także kontynuacja projektu transgranicznej ekspansji mBanku.

Najważniejsze wskaźniki:

Współczynnik wypłacalności na koniec 2008 roku wyniósł 10,03%, wobec 10,16% na koniec roku poprzedniego oraz 10,51% po III kw 2008 roku. Obniżenie wskaźnika w stosunku do poprzedniego roku, pomimo istotnego wzrostu funduszy własnych wynika ze wzrostu wymogu kapitałowego w tym zarówno z tytułu ryzyka kredytowego jak i wpływu ryzyka operacyjnego uwzględnianego od początku 2008 roku.

Stopa zwrotu na kapitale brutto Grupy BRE Banku wyniosła na koniec 2008 roku 30,8% wobec 35,9% w roku poprzednim (ROE brutto dla działalności kontynuowanej wyniósł odpowiednio 26,7 %, wobec 31,8%).

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł na koniec 2008 roku 55,1%, wobec 55,5% w roku poprzednim. Bez transakcji jednorazowych w 2008 roku poziom C/I wyniósł 60,6% i był wyższy o 2,8 p.p.  od zanotowanego w 2007 roku, który był rokiem szczególnie wysokich dochodów osiąganych w warunkach sprzyjającej koniunktury gospodarczej.  

"Mogę śmiało powiedzieć, ze dzisiaj jesteśmy w szczególnym momencie. Przegrupowujemy się, koncentrując na naszych silnych stronach i wnikliwie przyglądamy się każdemu obszarowi naszej działalności. Zbieramy siły, bo kiedy rynek ruszy, my będziemy gotowi, żeby dynamicznie podjąć wyzwania”- mówi Mariusz Grendowicz.

„Dlatego, począwszy od I kwartału 2009 r. w BRE Banku rusza projekt BREnova. Jego celem jest rewizja istniejącego modelu biznesowego i dostosowanie go do obecnych warunków rynkowych. Projekt składa się z dwóch części, po pierwsze przewiduje wzrost dochodowości w obszarze podstawowej działalności banku, w tym m. in. koncentrację na cross sellingu, czy innowacjach produktowych, po drugie zakłada ścisłą dyscyplinę kosztową i stały monitoring wydatków.” – dodaje Grendowicz.

Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.