Bliżej Klientów - wyniki Grupy BRE Banku po IQ2007r.