Grupa BRE Partnerem Strategicznym VI Kongresu PR w Rzeszowie