BRE Bank doceniony za wysokie standardy ładu korporacyjnego i prognozy makroekonomiczne