Najlepsze wyniki finansowe Grupy BRE Banku od początku dekady