Bardzo dobry kwartał BRE Banku na rynku bankowości detalicznej