Zmiany oprocentowania

Zmiany oprocentowania

1 sierpnia 2006 r. wprowadzone zostaną zmiany w Tabeli Oprocentowania MultiBanku. Modyfikacje dotyczą m.in. kredytów hipotecznych, samochodowych, depozytów bieżących złotowych i depozytów terminowych walutowych.

Kredyty hipoteczne: zmiana oprocentowania


Obniżona zostanie wysokość oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielanych w PLN o 0,3 pkt. procentowego. Minimalne oprocentowanie dla kredytów mieszkaniowych w PLN i kredytów WWJ od 1 sierpnia 2006 r. zostaje ustalone na poziomie 4,85%. Nowe atrakcyjne stawki oprocentowania w złotówkach dotyczą również pożyczek hipotecznych, udzielanych już od 8% i kredytów konsolidacyjnych udzielanych od 6,6%, w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2006 r.

Równoczesnej modyfikacji ulega oprocentowanie kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim - wzrost o 0,5 pkt. procentowego dla kredytów uruchomionych do 31 lipca 2006 włącznie. Minimalne oprocentowanie dla kredytów denominowanych we franku szwajcarskim, uruchomionych począwszy od dnia 1 sierpnia 2006 r., zostaje ustalone na poziomie 1,6%. Zmiany są efektem wzrostu stóp referencyjnych determinujących poziom oprocentowania i nie dotyczą kredytu refinansowego ""Refinansowy Kredyt Hipoteczny 24h"".

Depozyty: atrakcyjniejsze warunki


Wprowadzone zostaną nowe stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego (PLN), promujące oszczędzanie z wykorzystaniem tego elastycznego narzędzia. Zniesiona zostanie również opłata za uruchomienie rachunku oszczędnościowego dla MultiKonta ja oraz my z jednoczesnym podwyższeniem jego oprocentowania nawet do poziomu 3,10% dla posiadaczy MultiKonta my i 3,35% dla posiadaczy MultiKonta Aquarius. Podwyższeniu oprocentowania na rachunku oszczędnościowym towarzyszy korekta oprocentowania MultiKont do poziomu 0,1% w przypadku MultiKonta jestem, ja i my oraz do poziomu 0,3% w przypadku MultiKonta Aquarius.

Zachęcając do korzystania z depozytów, MultiBank podnosi oprocentowanie wszystkich lokat walutowych. W przypadku lokat w USD wzrośnie ono nawet do wysokości 3,40%.

Pozostałe kredyty udzielane w ramach Planów Finansowych, kredyt auto-moto oraz kredyt na zakup środków transportu dla przedsiębiorców: modyfikacja oprocentowania

Oprocentowanie pozostałych kredytów w PLN (udzielanych w ramach Planów Finansowych) podwyższone zostaje z 7,75% do 8% dla wszystkich kredytów uruchomionych po dniu 25 listopada 2005 r.

Wzrost stóp referencyjnych na rynku wpłynie na zmianę oprocentowania kredytu auto-moto  waloryzowanego kursem CHF, USD  i EUR. Wzrośnie ono o 0,5 pkt. procentowego -  odpowiednio do poziomu nie przekraczającego 5,5%  dla kredytów waloryzowanych w CHF, do 8% dla USD i 7,5% dla EUR. Podobnie ukształtuje się oprocentowanie kredytów na zakup środków transportu dla przedsiębiorców i będzie ono wynosiło 5,5%  dla kredytów waloryzowanych w CHF, 8% dla USD i 7,5% dla EURO.
Równoczesnej zmianie ulega Tabela Opłat i Prowizji MultiBanku w obszarze kredytów na działalność gospodarczą.

Kredyty na działalność gospodarczą: zniesienie opłaty za niewykorzystany limit w PFB

MultiBank znosi opłatę z tytułu niewykorzystanej części limitu kredytowego dla podmiotów gospodarczych - posiadaczy Planu Finansowania Biznesu. Dotychczas wynosiła ona 1% od wartości niewykorzystanego limitu
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.