Na koniec I półrocza br. niemal 3 razy więcej (rok do roku) przyznanych kredytów hipotecznych w BRE Banku