Giełda bez ryzyka

Giełda bez ryzyka

Centrum Oszczędzania, czyli platforma internetowa MultiBanku umożliwiająca inwestowanie poprzez sieć, poszerzyło się o dwa nowe Fundusze Inwestycyjne. Tym samym MultiBank proponuje ich już 82. Nabycia, konwersje i odkupienia jednostek poprzez Internet są bezpłatne dla wszystkich klientów Centrum Oszczędzania.

 - Inwestorzy bacznie obserwują rynek – mówi Tomasz Raczyński z MultiBanku, odpowiadający za rozwój platformy – Przejściowe zawirowania na rynku papierów wartościowych sprawiają, że klienci ostrożniej podchodzą do inwestowania swoich pieniędzy. Wolni od trosk i wątpliwości mogą być Ci, którzy wpłacają oszczędności na fundusze gwarantujące utrzymanie wysokości wkładu bez względu na sytuację na giełdzie lub oszczędzający systematycznie i długoterminowo –
dodaje.

 W odpowiedzi na potrzeby klientów, Centrum Oszczędzania MultiBanku wprowadziło do swojej oferty dwa nowe fundusze  
UniAktywna Alokacja (95%) oraz UniStoProcent Bis. Dokonując wpłat na któryś z wyżej wymienionych funduszy inwestorzy nie muszą obawiać się bessy. Polityka inwestycyjna nowych produktów polega na lokowaniu aktywów w część dłużną i akcyjną wg takiej proporcji, która pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa wkładu. Specjaliści MultiBanku podkreślają, że jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla osób interesujących się giełdą, ale i ceniących sobie bezpieczeństwo finansowe.  

Informacje dodatkowe:

UniAktywna Alokacja (95%) Fundusz Inwestycyjny Otwarty
- jest zarządzany aktywnie na podstawie ochrony kapitału IMMUNO, który umożliwia wykorzystanie potencjału rynków akcji w sytuacji hossy oraz ochronę kapitału w sytuacji bessy. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w zależności od sytuacji rynkowej może wynosić od 0 do 100%. 80% lokat części dłużnej to lokaty posiadające rating inwestycyjny. Dobór dłużnych papierów wartościowych dokonywany jest na podstawie bieżącej wyceny i prognoz sytuacji makroekonomicznej. Część akcyjna to przede wszystkim akcje dużych polskich spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20, a także akcje wchodzące w skład indeksów RTS (Rosja), BUX (Węgry) i PX 50 (Czechy) oraz w kwity depozytowe wystawione w związku z takimi akcjami np. ADR, GDR. Dobór akcji jest na podstawie analizy fundamentalnej z uwzględnieniem rynkowych i technologicznych przewag firm nad konkurencją oraz jakości zarządzania.


UniStoProcent Bis FIO - podstawowym kryterium doboru lokat jest dążenie do osiągnięcia rocznej stopy zwrotu z funduszu nie mniejszej niż 0% przez okres roku liczony od 15 czerwca każdego roku (pierwszy okres liczony jest od daty pierwszej wyceny do 15 czerwca roku, w którym fundusz rozpoczął działalność). Portfel dłużny funduszu składa się z bonów skarbowych, obligacji skarbu państwa i innych instrumentów finansowych. Udział obligacji, innych papierów dłużnych oraz instrumentów rynku pieniężnego nie powinien być niższy niż 55% wartości aktywów funduszu. Jednocześnie część aktywów (nie więcej niż 45% portfela) jest przeznaczona na zakup polskich akcji - głównie spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20.

Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.