Bardziej efektywni w trudnych czasach- Wyniki Grupy BRE Banku po II kwartale 2009 r.