Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw. 2009 r.- videokonferencja