Bankowość korporacyjna siłą wzrostów BRE Banku w 2006 r.