Liczba rachunków  prowadzonych przez mBank przekroczyła 100 000