Reorganizacja  działalności BRE Banku w zakresie rynku pieniężnego i kapitałowego