Już ponad połowa  małych i średnich firm w BRE Banku korzysta z Pakietu dla MSP