MultiBank -  pierwsze na rynku polskim fundusze funduszy w ofercie Centrum Oszczędzania