Dynamiczny rozwój  Planów Finansowych MultiBanku - wartość pozytywnie rozpatrzonych wniosków  kredytowych przekroczyła 1,6 mld zł