MultiBank - wyniki badań dotyczących nowych form oszczędzania - formy oszczędzania i determinanty wyboru produktu