MultiBank -  spłata „Kredytu na naukę” wydłużona do 7 lat