W MultiBanku w ramach  Planów Finansowych złożono wnioski kredytowe na łączną kwotę ponad  200.000.000 zł