MultiBank - zmiana  oprocentowania depozytów i kredytów od 14.11.02