Dodatni wynik finansowy w formule EBITDA na rok przed czasem