Wartość wniosków  złożonych w ramach Planów Finansowych przekroczyła 1,5 mld zł