Zmiana zasad  przyznawania i podwyższania salda debetowego