BRE Bank pomaga finansować przedsięwzięcia w ramach PHARE 2001