Rozszerzenie  możliwości obsługi produktów bankowych przez Internet