MultiBank - wartość  wniosków złożonych w ramach Planów Finansowych przekroczyła 700 mln zł