Minął pierwszy rok  prac Konsultantów Funduszy Europejskich BRE Banku