MultiBank - karta kredytowa z gwarantowanym limitem bez opłat dla posiadaczy Planu Finansowania  Biznesu