Wyniki mBanku w II kw. 2021: silna działalność podstawowa, wysoka dynamika biznesu