mBank udzielił licencji na swoją bankowość elektroniczną francuskiemu partnerowi