Europejski Bank Inwestycyjny wyemitował drugą transzę obligacji