Mizerne zatrudnienie, dynamika płac wciąż przyzwoita