Konferencja: Wyniki finansowe Grupy BRE Banku za I kw. 2009 r.