Wyniki finansowe Grupy BRE Banku za IV kw. 2009 - konferencja