Spada zatrudnienie, wyższa dynamika płac - komentarz makroekonomiczny