Komentarz do publikacji Dziennika Gazety Prawnej z 27 września 2010