Wyniki finansowe Grupy BRE Banku po I kw. 2010 – konferencja